Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente. 

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer »
 
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij aan hun (doop)leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk". De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018. Ook onze Hervormde Gemeente Yerseke doet mee aan deze actie. Binnenkort zult u van het College van
Kerkrentmeesters een brief ontvangen waarin u gevraagd zal worden om naar financiële draagkracht bij te dragen in de kosten van instandhouding van de wekelijkse erediensten. Op de bijgevoegde antwoordstrook kunt u
aangeven hoeveel u in 2018 voor de actie Kerkbalans kunt missen. Met het financieel ondersteunen van deze actie maakt u het mede mogelijk dat als hoogtepunt van de week elke zondagmorgen de dienst aan God in onze
Dorpskerk kan plaatsvinden. Doet u mee? Hartelijk dank alvast!

 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Voor al het nieuws over de ontstane vacature na het vertrek van ds. Baggerman verwijzen wij u naar deze pagina op de website.

 
Week van gebed

Week van gebed

De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland, een landelijke netwerkorganisatie van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus.
De centrale tekst is Exodus 15 vers 1 -21, het danklied van Mozes en Mirjam. Deze tekst is dit jaar aangedragen door kerken uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd.
Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld.
Ook in Yerseke zijn er in deze week interkerkelijke gebedsbijeenkomsten.
Op zondagmorgen 21 januari krijgt iedereen in de kerk een gebedsfolder uitgereikt met daarin het schema van de plaats van bijeenkomst. U bent dan ook hartelijk uitgenodigd om op een of meerdere avonden aanwezig te zijn. De bijeenkomsten duren 45 minuten. We lezen de korte meditatie uit de gebedsfolder en we zingen en bidden met elkaar. Het bidden kan een drempel zijn om te komen. Dat zou jammer zijn. Ook uw (luisterende) aanwezigheid is belangrijk en waardevol. Wanneer u echt verhinderd bent kunt u thuis altijd nog meebidden wanneer u de gebedsfolder hebt ontvangen.

lees meer »
 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.