Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente.

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Avondgebed stille week

Avondgebed stille week

Evenals de afgelopen jaren vinden ook dit jaar weer avondgebeden plaats in onze kerk, in de Stille week, de week voor Pasen. Het is bedoeld als een voorbereiding op het Paasfeest. Er is veel aandacht voor stilte en gebed, zodat ieder voor zich het lijden van de Heer tot zich kan laten doordringen. De avondgebeden zijn op maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en zaterdag 31 maart en beginnen steeds om 19.30 uur, in de kerk. Iedereen komt in stilte de kerk binnen. Er zijn twee schriftlezingen en er worden twee liederen gezongen. De voorganger bidt een gebed en tussendoor zijn er momenten van stilte. We gaan ook weer in stilte uit elkaar. Die stilte is niet beklemmend, maar schept juist ruimte om je gedachten te ordenen en je op God te richten. Degenen die er de vorige jaren waren vonden het vaak een bijzondere ervaring. U en jij bent van harte welkom, om één of meerdere avondgebeden mee te maken!

 
Muziekmiddag t.b.v. het nieuwe kerkelijk centrum

Muziekmiddag t.b.v. het nieuwe kerkelijk centrum

Op zaterdagmiddag 7 april 2018 wordt er in de Herv. kerk te Yerseke een muziekmiddag gehouden om 14.00 uur.
Het wordt een programma met verschillende muziekinstrumenten, zang en samenzang. De collecte zal geheel bestemd zijn voor het nieuwe kerkelijk centrum.
Medewerking wordt verleend door:
Gemengd koor “Vox Maris”  o.l.v.  Jacqueline Maas / Wilma Mieras
Cantorij                     o.l.v.   Mark Christiaanse
Piano                        Albert-Jan de Jong / Nick Kuzee
Orgel                         Mark Christiaanse / Thea Bok / Stephan Dammers
Trompet                    Arnold Meijer
Viool                          Marjolein Bok
Dwarsfluit                 Janneke Tamminga
Gedicht                     Leon Feskens
Steun uw kerk.  U bent van harte welkom!

 
Organist gezocht!

Organist gezocht!

Vind jij orgels ook zulke mooie muziekinstrumenten? Of heb je daarover nooit zo nagedacht? Het kan prachtig klinken als er een goede organist een concert geeft. Dat is heel wat anders dan een stukje op een keyboard spelen. Het is al heel indrukwekkend om een kerkorgel van binnen te bekijken: oude orgels die zo knap in elkaar zijn gezet, met zoveel mogelijkheden. Je kunt er enorm veel uithalen. Maar dat lukt niet van vandaag op morgen, het is een echte uitdaging. Welke jongen, meisje of iets oudere durft dat avontuur aan? De kerkenraad wil je daarbij graag op weg helpen. Je kunt kennis komen maken met het orgel en een organist die ook muziekleraar is, misschien de jouwe wel? Ook kun je mee komen luisteren als jongeren in onze kerk een leerlingenconcert geven. Wil je hier meer van weten?
Neem dan contact op met Jan Rijstenbil, bel 06 1026 9237 of mail

 
Kerkhulpverlening

Kerkhulpverlening

Via deze weg willen wij kenbaar maken dat we het plan van kerk-hulpverlening gaan vernieuwen en wij al enkele gemeenteleden bereid hebben gevonden om hieraan deel te nemen.

Alleen zijn wij nog op zoek naar gemeenteleden die de afgelopen jaren deelnamen aan kerk-hulpverlening en of hij of zij na het herziene plan alsnog deel willen uitmaken van de kerk-hulpverlening.
Graag zouden wij u verzoeken wanneer u deel uitmaakte van kerk-hulpverlening een mail te doen naar Erwin Staal of Rosemieke de Kramer zodat wij u een uitnodiging kunnen sturen voor de aankomende avonden om te oefenen voor de kerkhulpverlening.
Met vriendelijk groet, Erwin Staal (; Rosemieke de Kramer (.

 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Voor al het nieuws over de ontstane vacature na het vertrek van ds. Baggerman verwijzen wij u naar deze pagina op de website.

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.