Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente. 

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Beroep ds. Baggerman Beroep ds. Baggerman

Op dinsdag 2 mei is door de protestantse gemeente IJsseldijkkerk te Krimpen aan den IJssel een beroep uitgebracht op onze predikant ds. C. Baggerman. Inmiddels heeft ds. Baggerman bekend gemaakt dat hij het beroep heeft aangenomen en onze gemeente zal gaan verlaten. Een afscheidsavond met de gemeente is gepland op zaterdag 26 augustus. De afscheidsdienst in onze kerk is op zondag 3 september om 14.30 uur.
Ds. Baggerman schrijft in het Kerkelijk Leven over het aannemen van het beroep het volgende:

Op 2 mei heb ik een beroep ontvangen van de protestantse wijkgemeente IJsseldijkkerk, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel. Natuurlijk gaat er aan zo’n beroep een hele tijd van nadenken en bidden vooraf, wat ook veel spanning met zich meebrengt.
Inmiddels heb ik besloten om dat beroep aan te nemen.
Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van Yerseke. Dat valt ons zwaar, want we hebben het hier al meer dan acht jaar heel erg goed. Er zijn veel dingen gebeurd in het gemeenteleven, mooie, goede dingen, er is gedoopt, belijdenis gedaan, getrouwd, de kerkenraad is voltallig en steeds weer vernieuwd, er is opbouw en groei geweest. Dat is niet mijn verdienste. Dat is de zegen van God, die we door alles heen hebben ervaren. Ik ben heel dankbaar en gelukkig daarvoor en wil iedereen bedanken die daarin ook heeft meegeholpen en meegewerkt. Ook zijn er dingen niet goed gegaan, zijn er mensen beschadigd of teleurgesteld, en zijn er dingen blijven liggen. Dat spijt mij. Maar ook daarvoor geldt: de Heer van de Kerk zal zelf ons weer verder helpen. De Hervormde Gemeente van Yerseke is rijk gezegend en dat mag ook vertrouwen geven voor de toekomst.
‘Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.’

 
Vakantie Bijbelweek 2017

Vakantie Bijbelweek 2017

Van dinsdag 22 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2017 wordt weer de jaarlijkse Vakantie Bijbel Week gehouden op het terrein van de Scouting aan de Burenpolderweg in Yerseke.
Elke morgen kunnen de kinderen die op de basisschool zitten, van 09.30 uur tot 11.45 uur terecht voor een programma rond een thema. Dit jaar is het thema (T)OP Survival. Er wordt geknutseld, getimmerd,  gespeeld en gezongen. Behalve de ochtenden is er op woensdagavond van 19.00 tot ca. 20.30 uur stokbrood bakken. Op deze avond zijn belangstellenden van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
Deze week wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken uit Yerseke,  de Vrije Evangelische Gemeente, de Hervormde Gemeente Yerseke, de Gereformeerde Kerk, en de Hervormde Gemeente Rehoboth.  
Voor vragen en of als u/jij  ons wilt komen helpen!  Kunt u /jij dit vragen en/of aanmelden bij Willeke van der Kuijl per mail:

 
Mosseldag 2017

Mosseldag 2017

Elk jaar is Mosseldag voor ons als gemeente een unieke gelegenheid om ‘Kerk naar buiten’ te zijn. Dat wil zeggen dat we een aantal van onze kerntaken kunnen laten zien aan de wereld om ons heen. Zoals gastvrij zijn en omzien naar mensen in nood.  Om op een eenvoudige manier te laten zien dat God bestaat en dat Hij van ons udt. De opbrengst van de verkoop van koffie, thee, limonade en gebak gaat in het geheel naar ‘Noodhulp via lokale kerken in het Midden-Oosten’. Denkt u dan o.a. aan de ellende waar de mensen in Mosul nu in verkeren.
Om dit samen te realiseren zijn er nog vrijwilligers nodig die helpen in het restaurant en die zorgen voor het huisgemaakt gebak. Geef iets van uw liefde en tijd en geef u op bij Anneke Jumelet (572278; 06-17410125 of 
 

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.

 
Kerkdiensten in het buitenland

Kerkdiensten in het buitenland

Elk jaar vindt u op de christelijke vakantiesite informatie over de Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland. Ook op deze site vindt u daar informatie over.


Kiekjes van kerken

Bent u op vakantie geweest en heeft u een mooie foto gemaakt van een kerk in uw vakantieomgeving? Mail uw foto naar de webmaster en uw foto wordt toegevoegd aan het speciale fotoalbum 'Kiekjes van kerken' op de website. Klik hier om de foto's te bekijken.