Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente. 

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer »
 
Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers gezocht!

Momenteel rijden iedere zondagmorgen een paar auto’s die een vaste groep mensen meenemen naar de kerk. Dit kan problemen opleveren als de bestuurder ziek is, of om een andere reden niet kan rijden. Ook komt het voor dat iemand die altijd te voet of met de fiets komt om de een of andere reden een beroep doet op de autodienst.
Wie wil ons helpen om incidenteel iemand mee te nemen naar de kerk? Neem contact op met Kees Bakker: 0113-572301 of mail naar

 
Kerstkaartenactie

Kerstkaartenactie

Ook dit jaar willen we met onze jeugd weer een kerstkaartenactie houden voor het jeugdproject: Noodhulp aan vluchtelingen.
U kunt uw kerstkaarten voor de bebouwde kom van Yerseke door ons laten bezorgen. Na de diensten van zondag 11 en 18 december kunnen de kaarten ingeleverd worden bij de diaconie in de wandelkerk. De kaarten worden dan voor de Kerst bezorgd.
We vragen voor het bezorgen een vergoeding van € 0,45 per kaart. De gehele opbrengst is voor het jeugdproject.
Als er nog jongeren (of ouderen) zijn die willen helpen met het bezorgen van de kaarten, graag! Meld je aan bij Bert Brinks of één van de andere diakenen.

 
Crea-Kerstmarkt

Crea-Kerstmarkt

Zaterdag 17 december is er van 10.00-14.00 uur weer de jaarlijkse Crea-kerstmarkt in De Haven. Wel negentien mensen zijn aanwezig om hun hobby - en kunstproducten te koop aan te bieden zoals kaarten, schilderijtjes, kerstversieringen, sieraden, cadeautjes: teveel om op te noemen. Daarnaast is er een stand met uiteenlopende producten uit Israël van het ‘Israël Producten Centrum’ en De Boekentafel met o.a. mooie kerstboekjes, vooral voor de kinderen. Er is koffie, thee, limonade, chocomel met iets lekkers en hot dogs!!!

lees meer »
 
Kerstviering van de diaconie

Kerstviering van de diaconie

Op maandagmiddag 19 december 2016 vanaf 16.00 uur is er de kerstviering voor ouderen en  alleen-gaanden in kerkelijk centrum "de Haven". In deze gezamenlijke viering met de Vrije Evangelische Gemeente zullen we naar het kerstevangelie luisteren, liederen zingen, we hebben een gezellig samenzijn en zullen afsluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd. "De Haven" is open vanaf 15.30 uur
U kunt zich voor deze middag opgeven tot 14 december 2016, dit kan op de volgende manieren, Via de intekenlijsten in de wandelkerk, deze liggen vanaf 27 november in de wandelkerk, of via diakenen Dick Bijl 06-41480824 of Kees Aarnoutse 0113-573304. Vergeet niet bij het opgeven door te geven of u opgehaald wilt worden en of u evt. een speciaal dieet volgt.

 
Kerststollenactie ZWO

Kerststollenactie ZWO

De opbrengst is voor kerkbouw in Bangladesh. De kerststollen worden gebakken door "Filius de echte bakker" en worden bereid met echt roomboter, amandelspijs en noten. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor kerkbouw in Bangladesh. Vraagt u dus ook aan familie, vrienden, collega's en buren om een heerlijk stol te bestellen. De prijzen zijn als volgt:
Stol klein - € 5,75
Stol groot - € 10,75
Vanaf 20 november liggen in de kerken en verenigingsgebouwen bestellijsten.
Bestellen is mogelijk tot 18 december 2016. U kunt de door u bestelde kerststol(len) vrijdag 23 december 2016 van 10:00 t/m 11:30 ophalen in gebouw De Haven. Betalen bij ophalen! Voor vragen of bestellingen per mail: 
De kerken van Yerseke zetten zich in om Isa-e Church in Bangladesh te ondersteunen in hun werk onder de moslims. Gift: NL 17 RABO 0306 4933 65
t.n.v. Samen bouwen in Bangladesh.
Hartelijke groet namens de ZWO Commissie,
Dick Bijl en Erika de Kok.

 
Start Alphacursus

Start Alphacursus

Op woensdag 11 januari 2017 hopen we weer te starten met een Alpha-cursus, een cursus kennismaken mét of verdieping ván het Christelijk geloof. We beginnen die avond om 19.00 uur met een maaltijd in “De Haven”. Het is wenselijk je vooraf op te geven in verband met de “warme” maaltijd. De overige avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en vinden plaats op de woensdag.
Er is plaats voor 15 deelnemers, dus aarzel niet te lang!
 
Ook als u/jij al langere tijd naar de kerk gaat, is deze cursus zeker een aanrader. Het is boeiend om met mensen met verschillende achtergronden (kerkelijk en niet-kerkelijk) bezig te zijn met het geloof.
De cursus bestaat uit 12 avonden en een half-weekend (van vrijdagavond tot zaterdagavond.)
Kom gerust eens kijken, u/jij kunt dan altijd nog beslissen om deelnemer te worden.
De cursus wordt georganiseerd door de Vrij Evangelische Gemeente, de Ger. Kerk (PKN) en de Ned. Herv. Kerk (PKN).
Voor meer informatie en/of opgave kunt u/jij terecht bij:
 
Corine Kramer  tel. 0651075186      
Ivan Mijnders   tel. 0610030304     
José Kooistra    tel. 0636078623

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde objecten van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.

 
Kerkdiensten in het buitenland

Kerkdiensten in het buitenland

Elk jaar vindt u op de christelijke vakantiesite informatie over de Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland. Ook op deze site vindt u daar informatie over.


Kiekjes van kerken

Bent u op vakantie geweest en heeft u een mooie foto gemaakt van een kerk in uw vakantieomgeving? Mail uw foto naar de webmaster en uw foto wordt toegevoegd aan het speciale fotoalbum 'Kiekjes van kerken' op de website. Klik hier om de foto's te bekijken.