Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente. 

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Eet-bij-elkaar-actie voor Pakistan

Eet-bij-elkaar-actie voor Pakistan

Gezellig samen en lekker eten; wie wil dat niet!? Geef u nu op voor de Eet-bij-elkaar-actie!! De opbrengst zal bestemd zijn voor het nieuw project in Pakistan. (Meer info over het project vindt u in de bijgevoegde folder). De eet-bij-elkaar-actie houd in dat iedereen van jong tot oud zich mag aanmelden om te  koken voor óf eten bij gemeenteleden van de 4 betreffende kerken.  Maar bij wie? Dat is tot op het laatste moment een verrassing! We willen de eetactie houden op D.V.  zaterdagavond 3 maart, en  zaterdagavond 10 maart van 18.00 uur - ± 20.00 uur (In overleg kan natuurlijk van deze tijden worden afgeweken). Het is de bedoeling om vóór 25 februari via het e-mailadres op te geven of je voor iemand wilt koken óf bij iemand wilt eten. Dit kan als gezin, maar ook alleen of met vrienden. In deze mail kun je opgeven of je op 3 maart, of 10 maart wilt meedoen, voor welk aantal personen je wilt koken óf met hoeveel personen je bij iemand een warme maaltijd wilt komen nuttigen. Ook is het goed om mogelijke dieetwensen in de mail te vermelden. De organisatie maakt de match welke eters bij welke ‘kok’ je wordt geplaatst. Natuurlijk wordt aan de betreffende kok doorgegeven hoeveel mensen er komen eten. De eters krijgen een dag vooraf te horen op welk adres ze worden verwacht. Mocht je om een of andere reden liever alléén bij mensen van je eigen kerk (gaan) eten, geef dit dan even aan,  dan houden we daar natuurlijk rekening mee! Degene die bij iemand gaat eten, maakt 7,50 euro per persoon - en maximaal 25 euro per gezin over aan ZWO Yerseke.  Betalen kan door overboeking naar rekeningnummer NL17 RABO 0306 4933 65  o.v.v. Pakistan eetactie + achternaam van de  kok + achternaam van de eters.
We hopen natuurlijk dat er heel veel mensen meedoen en wensen u alvast een heel gezellige avond en SMAKELIJK ETEN!!!
Een hartelijke groet van ZWO-commissie Yerseke voor Pakistan (Dick Bijl, Erika de Kok, Thijs Mol, Peter Jansse, Dinet Padmos, Jan-Willem Bol en Jacolien Cornelissen.

 
Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij aan hun (doop)leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk". De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018. Ook onze Hervormde Gemeente Yerseke doet mee aan deze actie. Binnenkort zult u van het College van
Kerkrentmeesters een brief ontvangen waarin u gevraagd zal worden om naar financiële draagkracht bij te dragen in de kosten van instandhouding van de wekelijkse erediensten. Op de bijgevoegde antwoordstrook kunt u
aangeven hoeveel u in 2018 voor de actie Kerkbalans kunt missen. Met het financieel ondersteunen van deze actie maakt u het mede mogelijk dat als hoogtepunt van de week elke zondagmorgen de dienst aan God in onze
Dorpskerk kan plaatsvinden. Doet u mee? Hartelijk dank alvast!

 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Voor al het nieuws over de ontstane vacature na het vertrek van ds. Baggerman verwijzen wij u naar deze pagina op de website.

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.