Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds is rond 1958 opgericht en is in het leven geroepen om gelden op te halen voor doelen waar de kerk in eerste instantie geen besteding aan deed. Ook werd een jaarlijkse bijdrage gedaan aan de exploitatie van ‘de Haven’. Gemeenteleden van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in Yerseke  krijgen op hun verjaardag naast een kaart met gelukwens een zakje voor een bijdrage voor het fonds. Gemeenteleden jonger dan 18 jaar krijgen op hun verjaardag alleen een kaart met een gelukwens. Momenteel zijn er 15 vrijwilligers die de kaarten bezorgen op de verjaardag en de zakjes later weer op komen halen.

In het verleden werd o.a. een beroep gedaan bij de aanschaf van interieur in de kerk, om bij te dragen in de kosten van een ambulance voor Roemenië, voor de restauratie van het orgel in de kerk, collages van de predikanten die in de wandelkerk en consistorie hangen, een nieuw mengpaneel voor “Inspiration”, een nieuwe geluidsinstallatie voor ‘de Haven’, een bijdrage in de aanschaf voor een nieuwe keuken in ‘de Haven’. Verder hebben we de Inloopmiddag voor 65+-ers en de Kindernevendienst ondersteund met een geldelijke bijdrage.

Er kan een beroep op het fonds worden gedaan voor projecten van kerkelijke en diaconale aard. Het moeten wel projecten zijn voor het algemeen belang van de kerk. In overleg met de vrijwilligers van het verjaardagsfonds wordt dan besloten waar we aan bijdragen.

We hopen dat u ook in de komende jaren het fonds op uw verjaardag wilt blijven steunen, zodat we middelen hebben om bijdragen te kunnen doen, wanneer de kerk een beroep op ons doet. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het verjaardagsfonds, dan willen we dit graag van u horen. Coördinator is dhr. E. Buringh, tel. 572311 of stuur een e-mail.


De telling van het verjaardagsfonds over het derde kwartaal 2012 heeft € 1667,39 opgebracht. Alle gevers en degenen die de zakjes hebben gebracht en opgehaald hartelijk dank hiervoor. Binnenkort zullen wij in Kruispunt meedelen aan welke projecten we het geld in 2013 willen besteden.

terug