Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente. 

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Afscheid ds. en fam. Baggerman

Afscheid ds. en fam. Baggerman

Zoals bij u inmiddels bekend is, zal ds. Baggerman op zondag 3 september om 14.30 uur afscheid nemen van onze gemeente. Hij heeft onze gemeente dan ruim 8 jaar gediend. Uiteraard hopen we u allemaal in deze dienst te mogen begroeten en bent u van harte uitgenodigd om na de dienst in de kerk een kopje koffie te blijven drinken en persoonlijk afscheid te nemen van ds. Baggerman en zijn gezin.
Echter willen wij als kerkenraad alle gemeenteleden (ook de kinderen en jongeren!) de gelegenheid bieden om op informele wijze afscheid te nemen van ds. Baggerman en zijn gezin. Dit willen we doen tijdens een gezellige afscheidsavond op zaterdag 26 augustus om 19.30 uur in kerkelijk centrum De Haven, inloop vanaf 19.15 uur. Heeft u geen vervoer, maar wilt u de bijeenkomsten toch bijwonen? Neem dan contact op met diaken Maarten Boone 06-14 42 16 74.
De avond zal verzorgd worden door de kerkenraad, maar eigen inbreng van gemeenteleden is ook mogelijk. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Arnold Meijer, tel. 06-29035772 of per e-mail zodat we kunnen kijken of het inpasbaar is in het programma. 
Afscheidscadeau
Bij een afscheid hoort een cadeau. Een herinnering aan de jaren dat ds. Baggerman hier op Yese heeft gewerkt en gewoond. Voor dit cadeau willen we vragen of u een gift over heeft. Van dat bedrag kopen we dan één mooi gezamenlijk cadeau, passend bij het afscheid van Yerseke.
Vanaf zondag 30 juli staat er een blikken bus in de wandelkerk waar u een gift in kunt doen. Ook op de afscheidsavond van 26 augustus kunt u uw gift nog geven en tevens kunt u ook uw gift overmaken op NL24FVLB0699543215 t.n.v. kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Yerseke o.v.v. 'afscheid ds. Baggerman’.
Wij hopen op uw medewerking!
De afscheidscommissie

 
Vakantie Bijbelweek 2017

Vakantie Bijbelweek 2017

Van dinsdag 22 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2017 wordt weer de jaarlijkse Vakantie Bijbel Week gehouden op het terrein van de Scouting aan de Burenpolderweg in Yerseke.
Elke morgen kunnen de kinderen die op de basisschool zitten, van 09.30 uur tot 11.45 uur terecht voor een programma rond een thema. Dit jaar is het thema (T)OP Survival. Klik hier voor de link naar het themalied. Er wordt geknutseld, getimmerd,  gespeeld en gezongen. Behalve de ochtenden is er op woensdagavond van 19.00 tot ca. 20.30 uur stokbrood bakken. Op deze avond zijn belangstellenden van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
Deze week wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken uit Yerseke,  de Vrije Evangelische Gemeente, de Hervormde Gemeente Yerseke, de Gereformeerde Kerk, en de Hervormde Gemeente Rehoboth.  
Voor vragen en of als u/jij  ons wilt komen helpen!  Kunt u /jij dit vragen en/of aanmelden bij Willeke van der Kuijl per mail:

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.

 
Kerkdiensten in het buitenland

Kerkdiensten in het buitenland

Elk jaar vindt u op de christelijke vakantiesite informatie over de Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland. Ook op deze site vindt u daar informatie over.


Kiekjes van kerken

Bent u op vakantie geweest en heeft u een mooie foto gemaakt van een kerk in uw vakantieomgeving? Mail uw foto naar de webmaster en uw foto wordt toegevoegd aan het speciale fotoalbum 'Kiekjes van kerken' op de website. Klik hier om de foto's te bekijken.