Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Yerseke

Fijn dat u onze website bezoekt!

De Hervormde Gemeente Yerseke leeft vanuit de christelijke traditie, die belang hecht aan ontmoeting: met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. Op zondag ontmoeten wij elkaar als gemeente in de wekelijkse Eredienst. Doordeweeks zijn we op verschillende plaatsen en in verschillende vormen gemeente. 

De belangrijkste reden dat wij deze website hebben ontwikkeld, is dat wij geloven dat de kerk een duidelijke boodschap heeft en daarmee middenin de maatschappij moet staan. De Hervormde Gemeente Yerseke wil dit wereldwijde communicatiemiddel inzetten om Gods Woord bij iedereen bekend te maken.

Daarnaast is deze website voor zowel gasten als gemeenteleden prima geschikt om informatie op te zoeken over onze gemeente. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze visie op het gemeente-zijn, de geschiedenis van ons kerkgebouw, maar ook het meest actuele nieuws over de kerkdiensten en de vele activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden. 

Wij nodigen u van harte uit om onze website op uw gemak te bekijken. Mocht u naar aanleiding van het bezoek aan de website of het beluisteren van een van onze kerkdiensten vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om daar wellicht samen met u, een antwoord op te vinden. Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen, graag zelfs! U vindt de eerstvolgende diensten in de kolom rechts hiernaast.

Ons kerkgebouw staat in het centrum van Yerseke. Het adres is Kerkplein 5, maar de hoofdingang van de kerk bevindt zich aan de Oude Torenstraat.

 
Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Actueel nieuws voor en uit de gemeente

Om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuws over alles wat er in en rondom onze gemeente gebeurt, zijn er, naast deze website, nog 3 verschillende mogelijkheden. De wekelijkse Zondagsbrief, het tweewekelijkse Kerkelijk Leven en het tweemaandelijkse Kruispunt.

lees meer ยป
 
Sirkelslag Kids

Sirkelslag Kids

Hey jij daar! Zit je op de basisschool? Vind je gamen leuk (maar dan offline!?). Kun je dansen, tekenen, woorden raden, of heb je andere skills? Geef je dan NU op voor Sirkelslag Kids: Je kunt je aanmelden t/m maandag 6 november.
 
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland. Het thema dit jaar is Geef Hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de spellen heen. Je speelt Sirkelslag op vrijdagavond 17 november van 19.30 tot 22.00 uur in gebouw ‘De Haven’ samen met andere jongeren. Je start de DVD en weet niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden. Het enige dat je weet, is dat duizenden andere jongeren in heel Nederland klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw team. Wordt jouw team kampioen Sirkelslag 2017?
 
Hoe meer deelnemers, hoe meer teams we kunnen samenstellen. We hopen dat je meedoet en dat je ook gezellig een vriend of vriendin meeneemt. Je wil dit toch zeker niet missen? O ja: deelname is helemaal gratis en je krijgt nog drinken en chips ook!
 
Voor meer informatie kun je terecht bij jeugdouderling Arnold Meijer, tel. 06 29035772 of via het e-mailadres

 
NBG Bijbelquiz 2017

NBG Bijbelquiz 2017

De werkgroep Yerseke van het Nederlands Bijbel Genootschap(NBG) organiseert op dinsdag 31 oktober weer de jaarlijkse Bijbelquiz.

Als Quizmaster hebben we dit jaar Ds. T. Deelstra, predikant van de Gereformeerde kerk, bereidt gevonden ons door de vragen te leiden. We hopen net als de andere jaren op een grote opkomst, de Bijbelquiz is bedoeld voor iedereen, dus voor zowel jong als oud, en is bedoeld om meer kennis op te doen van de Bijbel, waarbij het wedstrijd element niet het belangrijkste is.

Tijdens de avond is een informatie tafel aanwezig met diverse materialen die door het NBG uitgegeven worden.

De koffie/thee of fris met wat lekkers staat klaar vanaf 19:30 uur. De quiz start om 20:00 uur en we hopen tussen 21:30 en 22:00 uur weer te eindigen.

Locatie: Kerkelijk Centrum de Haven, Dreef 6, te Yerseke.
 
Na afloop van de quiz is er een collecte bestemd voor het NBG.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via  u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met Kees van Dixhoorn tel:06-31004278 of met Jan de Munck tel: 572403.

 
Bijbelkring

Bijbelkring

Zoals de gids Winterwerk in de gemeente 2017-2018 aangeeft bij de activiteit Bijbelkring heeft de kerkenraad gezocht naar iemand die de leiding van deze kring op zich zal kunnen nemen, gedurende de predikantsvacature. We hebben ds. mw. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk bereid gevonden om dit seizoen onze Bijbelkring te gaan leiden! Ds. Van Ginhoven is geen onbekende in de gemeente. Verschillende keren heeft zij op zondag de diensten geleid, de laatste keer op zondag 24 september 2017. Herinnert u zich niet de woorden uit haar preek uit Johannes 17: ..God houdt van ieder kind van Hem, van jou en mij, zoals Hij hield van Jezus. Is dat niet ongelofelijk…? 
De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data:
2017:  De maandagavonden 6-11 en 18-12
2018:  De maandagavonden 15-01,  12-02,  12-03,  16-04
Het onderwerp wat besproken zal gaan worden blijft nog even een verrassing, maar het zal te maken hebben met een stukje Bijbeluitleg en de betekenis voor ons in deze tijd. Bijbelkennis is geen vereiste vooraf. De Bijbelkring wil juist laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen!
We beginnen in KC “De Haven” om 19.45 uur met koffie/thee en sluiten af rond 21.45 uur. U bent van harte welkom! Tot maandagavond 6 november 2017.

 
Kerk TV

Kerk TV

Zoals de meesten van jullie wellicht wel gezien hebben zijn er naast een nieuwe geluidsinstallatie ook twee camera’s in de kerk geplaatst. Deze zijn voor kerkTV. Achterin de kerk, boven het inloop portaal is de bediening hiervan geplaatst.
De camera’s zijn zo opgehangen, dat ze gericht staan op de preekstoel of het liturgisch centrum. In principe worden de mensen die in de kerkbanken zitten niet in beeld gebracht. Het linker zijvak, bij de consistorie zal nooit in beeld gebracht worden, omdat dit buiten het bereik van de camera valt.
De uitzendingen zijn te volgen en terug te kijken via www.kerkomroep.nl . Hiervan zal binnenkort ook de link op onze eigen website komen te staan. Ook is er een app van kerkomroep te downloaden om via een smartphone of tablet te kijken.
We zijn nu zover dat we kunnen gaan uitzenden. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden om in toerbeurt tijdens de diensten de camera’s te bedienen. Wil je hierbij helpen, geef je dan op bij Maarten Boone; of bij Bert Brinks; .

 
Beroepingswerk Beroepingswerk

Voor al het nieuws over de ontstane vacature na het vertrek van ds. Baggerman verwijzen wij u naar deze pagina op de website.

 
Foto's gevraagd!

Foto's gevraagd!

Voor een nieuw nog samen te stellen boekje met foto’s en anekdotes over ons kerkgebouw ben ik op zoek naar bijzondere, mooie, leuke foto’s van het kerkgebouw, zowel van vroeger als later en van de binnen- en buitenkant. Foto’s van rouwen en trouwen of andere gebeurtenissen. De foto’s worden gescand en voorzichtig behandeld. Wel heb ik uw toestemming nodig om ze te mogen publiceren. Ook bijzondere, grappige, ontroerende verhalen over vroegere predikanten, gemeenteleden en gebeurtenissen in onze gemeente zijn van harte welkom.
Het boekje zal in 2018 uitgegeven worden en de opbrengst gaat volledig naar de kerkrentmeesters voor de verbouw en inrichting van het nieuwe kerkelijk centrum aan de Paardenmarkt.
Als u iets beschikbaar wilt stellen voor het boekje, kunt u contact opnemen met Arnold Meijer, tel. 0113 403488 / 06 29035772 of stuur een e-mail.

 
Kiekjes van de kerk

Kiekjes van de kerk

De Nederlands Hervormde Kerk in Yerseke is 1 van de meest gefotografeerde gebouwen van Yerseke. Ook veel gemeenteleden, inwoners van Yerseke en toeristen hebben onze monumentale kerk gefotografeerd. In dit album vindt u hiervan een bloemlezing. De meeste fotografen konden niet worden achterhaald, maar mocht u uw foto herkennen, dan graag een reactie! Heeft u zelf ook een foto van de kerk, dan kunt u dit aan de webmaster doorgeven, zodat ook uw foto in dit speciale foto-album gepubliceerd kan worden. Klik hier voor dit foto-album.