De Boekentafel De Boekentafel

In De Haven is een verkooppunt van boeken. Het is gestart als initiatief van de IZB. De IZB (Inwendige Zending in Nederland binnen de PKN) houdt zich bezig met de missionaire roeping van de kerk en de gemeenten in de (actuele) Nederlandse context.
IZB-Ark heeft inmiddels alle boekhandelactiviteiten beëindigd en haar activiteiten overgedragen aan de webshop www.kameel.nl
Daarnaast is met de christelijke boekhandel Het Boekpunt uit Putten een overeenkomst gesloten zodat u met uw aankoop bij De Boekentafel het werk van IZB en Ark Mission kunt blijven steunen.
De winst die met de verkoop van de boeken wordt gemaakt wordt gebruikt voor de verschillende evangelisatie activiteiten zoals gemeentestichting in achterstandswijken. Een gedeelte van de winst is voor onze eigen diaconie. De diaconie die als doelstelling heeft de naaste, dichtbij en ver weg te dienen.
Het Boekpunt is algemeen erkend en ingeschreven in het register van Nederlandse boekhandelaren. De specialisatie van de boekhandel is christelijk, maar de boekhandel mag en kan elk willekeurig Nederlands en buitenlands boek via de officiële kanalen leveren.
De Boekentafel in De Haven kan dus deze titels eveneens zonder problemen leveren. En er kan met algemeen geldende boekenbonnen en cadeaubonnen worden betaald.
 
Specifieke informatie over De Boekentafel in De Haven
De Boekentafel wordt gerund door vrijwilligers uit de gemeente. De Boekentafel heeft een sortering van (kinder)boeken, (kinder)bijbels, kaarten en cd’s in De Haven (met een kleine bloemlezing in de kerk). De collectie kan naar behoefte worden aangepast en uitgebreid. Het is altijd mogelijk boeken en cd’s, die niet voorradig zijn, te bestellen. Geef de bestelling door aan de vrijwilliger bij de boekentafel of bij Anneke Jumelet. Per e-mail: of telefonisch: 0113 572278.
Desgevraagd komt de boekentafel ook bij u langs zoals bij de vakantie-bijbelweek. Op locatie wordt dan een boekentafel ingericht met boeken voor betreffende doelgroep. 
De Boekentafel in De Haven is open: Elke 1e dinsdagmiddag van de maand van 14.00-15.00 uur.

Wanneer u buiten de openingstijden toch een boekje nodig hebt (bijvoorbeeld voor een cadeautje) dan kunt u zich ook richten tot de boekentafelvrijwilligers:
Adri  Praat, Ina Geense, Ina Hollebrandse, Joke Koutstaal, Marian van Iwaarden of Marjan van Dixhoorn.

Nieuws van de Boekentafel

Ina Hollebrandse is gestopt als vrijwilliger van De Boekentafel. We danken haar voor de inzet die zij al die jaren heeft getoond. In haar plaats is Marjan van Dixhoorn gekomen. Samen met Joke Koutstaal, Adri Praat, Marian van Iwaarden en Ina Geense zal zij er voor zorgen dat De Boekentafel één keer per maand open is op de eerste dinsdag van de maand (het is dan ook ouderenmiddag). Van 14.00- 15.00 uur is het op die middag mogelijk in De Haven boeken, kaarten en Cd’s  te kopen of een bestelling op te geven. Bestellen kan ook  bij Anneke Jumelet (572278/), coördinator van de Boekentafel. De planning van de vrijwilligers wordt verzorgd door Lauri v.d. Jagt en Jan Fraanje zorgt voor de financiële afhandeling. Zo dragen heel wat mensen bij aan dit stukje kerkenwerk. Klein maar met een grote reikwijdte. Want door de verkoop van allerlei soorten boeken (Bijbels, dagboeken, christelijke boeken, algemene boeken, studieboeken, reisboeken enz. voor jong en oud) via De Boekentafel is het mogelijk de winst te gebruiken voor werk (in naam van de PKN) in achterstandswijken. En ook onze eigen diaconie deelt in de winst. In de periode van 2 oktober t/m 31 december 2016 is er verkocht voor het mooie bedrag  van 2760,31 euro. Hiervan is voor 131 euro verkocht in De Haven, waarvan voor 63 euro tijdens de Crea-kerstmarkt. De Boekentafel heeft  mogen zorgen voor de boeken voor de Nevendiensten, de Kerkrentmeesters, de Diaconie, de Vakantiebijbelweek, het Kerstfeest van de Nevendienst  in de Herv. Kerk, in de VEG en voor Het Kompas en voor kaarten voor de jeugd en het verjaardagsfonds. En dan zijn er natuurlijk nog de gemeenteleden die er regelmatig aan denken hun boeken en kaarten te kopen bij De Boekentafel. Iedereen hartelijk bedankt namens alle vrijwilligers!