Predikanten Predikanten

Ds. C. Baggerman

Adres: Langeville 65

4401 GM Yerseke

Tel: 0113 571336

Of stuur ds. Baggerman een e-mail

 

Ds. Baggerman is op zondag 22 maart 2009 in een overvolle kerk bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente Yerseke door consulent ds. Westerneng uit 's-Gravenpolder waarop ds. Baggerman aansluitend zijn intrede deed. Voordat hij naar Yerseke kwam, was ds. Baggerman na zijn kandidaatschap predikant van de Hervormde Gemeente in Geesteren (Gld.) van oktober 2002 tot februari 2009.


Ds. S. Dierx

Adres: Kerkweg 19

4414 AA Waarde

Tel: 0113 501410

Of stuur ds. Dierx een e-mail


Op zondag 16 oktober 2011 is ds. Dierx bevestigd als nieuwe predikant van de Hervormde Gemeente te Waarde. De bevestigingsdienst werd geleid door ds. C. Baggerman die gedurende bijna anderhalf jaar consulent in Waarde was. Hierna deed ds. Dierx intrede en hield zijn preek over Paulus, uit de brief aan Efeze 3:14. Voordat hij naar Waarde kwam is ds. Dierx predikant geweest in Oude- en Nieuwe Wetering en 's-Gravenzande.


Wijkindeling predikanten:

Gedurende een lange reeks van jaren is er sprake van een samenwerkingsverband tussen de Hervormde Gemeenten van Yerseke en Waarde, omdat Waarde een zgn. 70% gemeente is en het pastorale terrein in Yerseke te omvangrijk is voor 1 predikant. In de praktijk betekent dit dat de predikant van Waarde een aantal preekbeurten in Yerseke vervult en omgekeerd dat de predikant van Yerseke in Waarde voorgaat.
T.a.v. het pastoraat is het zo dat ds. Dierx zich richt op het pastoraat aan de oudere gemeenteleden in Yerseke. Aan hem is de zorg toevertrouwd van gemeenteleden van 70 jaar en ouder in de wijken 1, 2, 4 en 6. De gemeenteleden van 70 jaar en ouder in de andere wijken (3 en 5), evenals alle gemeenteleden beneden de 70 jaar horen onder de pastorale verantwoordelijkheid van ds. Baggerman. Beide predikanten maken deel uit van het consistorie (samen met ouderlingen en pastorale medewerkers). Daarnaast hebben beide predikanten regelmatig werkoverleg.


Vroegere predikanten in Yerseke:

Voor de geschiedenis van alle predikanten die sinds 1581 onze gemeente gediend hebben, verwijzen wij u graag naar de website van dhr. Frans Verkade.