Viering Heilig Avondmaal Viering Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd: 4 keer op een zondag en 1 keer op Goede Vrijdag. Het Avondmaal staat ook open voor hen die in andere gemeenten of kerken gerechtigd zijn om aan te gaan, mits men belijdenis van het geloof heeft gedaan.

Moerzicht

Naast de viering in de kerk vindt er 4 maal per jaar een viering plaats in het verzorgingshuis 'Moerzicht'. Hoewel deze diensten staan onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze gemeente, de Gereformeerde kerk en de Vrije Evangelische Gemeente, zijn bewoners van alle kerkgenootschappen van harte welkom. Dit geldt ook voor gemeenteleden van buiten 'Moerzicht', die het Avondmaal willen meevieren.

terug